KBZPay


KBZPay is a mobile wallet powered by KBZ Bank, a safer, easier and more convenient way to conduct financial transactions in Myanmar. With just a few taps on your phone, whether you want to pay, transfer money in or out - it's easy with KBZPay.

KBZPay เป็นกระเป๋าเงินมือถือที่ขับเคลื่อนโดย KBZ Bank เป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าง่ายกว่าและสะดวกกว่าในการทำธุรกรรมทางการเงินในพม่า ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้งบนโทรศัพท์ของคุณไม่ว่าคุณต้องการชำระเงินโอนเงินเข้าหรือออก - เป็นเรื่องง่ายด้วย KBZPay

---------------------------------------------------


------------------------------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post

Like us on Facebook

Recent Posts (Do not edit)